Stowarzyszenie Samorządni Ziemi Koneckiej przyznawało coroczne nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów Gimnazjów Powiatu Koneckiego. Na nagrody składali się radni Klubu Samorządnych ze swoich diet. Na początku bieżącego roku szkolnego (2006/2007) w porozumieniu z Koneckim Klubem Rozwoju oraz przy udziale Fundacji Batorego w Warszawie przyznano kwartalne stypendia naukowe w wysokości 150 i 200 zł.

Stypendia otrzymują z poszczególnych szkół następujący uczniowie: 

Gimnazjum nr 1 w Końskich: Aleksandra Kazusek, Agnieszka Partyka, Agnieszka Wdowicz 

Gimnazjum nr 2 w Końskich: Milena Karlikowska, Aleksandra Rychlińska, Marta Paczyńska 

Gimnazjum w Stadnickiej Woli: Ewelina Czerczak, Patrycja Chrabąszcz, Aneta Mączyńska, Maciej Lachowski 

Gimnazjum w Rogowie: Weronika Szymańska, Anna Grzelka, Monika Kowalczyk 

Gimnazjum w Radoszycach: Wojciech Oleś, Izabela Czarnecka, Karolina Piątek 

Gimnazjum w Stąporkowie: Karolina Zynkowska, Renata Kasprzyk, Anna Boruń 

Gimnazjum w Niekłaniu: Patrycja Górecka, Bartłomiej Ślusarczyk, Michał Pokusa

 

  

Fotoreportaż z uroczystości wręczenia stypendiów. Wręczają je: prezes Samorządnych Ziemi Koneckiej Jerzy Rąbalski, przewodnicząca Klubu Radnych RM Barbara Zielińska, przewodniczący Koneckiego Klubu Rozwoju Bartosz Szymusik oraz burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański.